TÜRKİYE PROBİYOTİK REHBERİTÜRKİYE PROBİYOTİK REHBERİ

Bağırsak mikrobiyotasının ‘İnsan Mikrobiyom Projesi’ ile daha çok ortaya konulması ve ilerleyen metagenom çalışmaları sayesinde; probiyotikler öne çıkmış ve bu destek ürünlerine ilgi artmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de probiyotik ürünler başta sağlıklı yaşam desteği olmak üzere, farklı disiplinler tarafından sağlık ve çeşitli hastalıklarda kullanımı yapılan çalışmalarla kanıta dayalı olarak artmaya başlamıştır.

'Türkiye Probiyotik Rehberi' adı altında yapılan çalışmanın esas amacı; ülkemizde bulunan probiyotik destek ürünlerin dökümünü yapmak ve bilimsel bir alt yapı üzerinden kanıt düzeyleri ile destek kullanım alanlarını ortaya koyacak derli toplu bir veri tabanı ve kaynak oluşturmaktır.

Bu çalışma hazırlanırken, dünyada daha önce oluşturulmuş çeşitli rehberler incelenmiş ve probiyotik tanımlamalarının doğru esası ve kanıt düzeyinde değerlendirilmeleri dikkate alınarak metodoloji oluşturulmuştur. PRISMA rehberleri, PubMed, Cochrane veri tabanı esas alınmış, yayınlanmış meta-analizlere dikkat edilmiştir. Bildirilen ürünler; ticari marka, probiyotik mikroorganizma suşu, ticari formu, KOB /(koloni oluşturan birim)(CFU)/ birim, günlük önerilen kullanım miktarı, yaş/cinsiyet, kaynağa dayalı destek kullanım alanı, kaynağa göre kanıt düzeyi esas alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Üzerinde çalışılmakta olan probiyotik rehber hazırlığı, ülkemizde bulunan probiyotik destek ürünlerinin bir arada sunumu için ilk çalışmadır. Türkiye’de kayıtlı olan 138 probiyotik üründen geri dönüş yapan 72 tanesi ürünlerine ait bilgiler doğrultusunda değerlendirmeye alınmıştır ve değerlendirmeler devam etmektedir. Türkiye Probiyotik Rehberi’nin hazırlanmasında her konuda destek sunan ve Türkiye’de ilk yerli probiyotik AR-GE’sini gerçekleştiren NBC (Nuvita Biosearch Center) Orzaks İlaç’a; proje veri koordinasyonu ve bilişim alanındaki desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Prof. Dr. Meltem Yalınay
Türkiye Probiyotik Rehberi Proje Yöneticisi