TÜRKİYE PROBİYOTİK REHBERİGenel Bilgiler

Probiyotik Rehberi hastalarınız için en uygun probiyotik tedavisine karar vermeye yardımcı olmak için tasarlanan bir uygulama aracıdır.

Bu rehberin klinisyenlerin belirli bir endikasyon için uygun ürünü, dozu ve formülasyonu kolayca seçmesini sağlayan bir klinik karar destek aracı olarak kullanılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda istediği probiyotiğin hangi ticari ürünlerde bulunduğunu öğrenmeyi de sağlamaktadır.

Günümüzde probiyotik desteğine ilişkin kanıtlar, bu ürünlere olan yoğun talep ile birlikte artmaktadır. Bağırsak sağlığının ötesinde çeşitli endikasyonlar için probiyotik ürünlerin kullanımını destekleyen kanıtlar vardır, ancak probiyotik suşlarının ticari preparatlardaki sık değişikliklerden, yeni yayınlanmış kanıtlardan ve artan araştırmalardan dolayı sürekli güncellemeler gerekmektedir.

Probiyotiklere atfedilebilen genel yan etkilerin olmaması bu ürünlerin yaygın olarak kullanılmasını desteklemektedir, ancak devam eden çalışmalar mevcuttur.

Bu rehberde ifade edilen kanıt düzeyleri aşağıdaki seviyelerdedir:

Seviye 1

En az bir tane uygun şekilde tasarlanmış randomize deneyden elde edilen kanıtlar.

Seviye 2

Randomize olmadan iyi tasarlanmış kontrollü çalışmalardan elde edilen kanıtlar. İyi tasarlanmış bir kohort veya vaka kontrol analitik çalışmalarından, tercihen birden fazla merkezden veya araştırma grubundan elde edilen kanıtlar. Müdahale olsun veya olmasın çoklu zaman serilerinden elde edilen kanıtlar. Kontrolsüz çalışmalardaki dramatik sonuçlar da bu tür deliller olarak kabul edilebilir.

Seviye 3

Klinik deneyime, tanımlayıcı çalışmalara veya uzman komite raporlarına dayanarak saygın makamların görüşleri

Rehbere dahil edilen ürünler için şu kriterler kullanılmıştır:

1. Ticari olarak Türkiye'de bulunan probiyotikler

2. Her ürün için olumlu yayınlanmış klinik kanıtlar